Monsieur Galanti era chapinero (kunduradji) ma no ganava bastante. 📝