Aktividades 3

Estos afishes de Aldo Sevi se publikan primera vez en el grupo de Facebook: Los Ladinadores.
Ladino Accented inglez fransez ebreo kasteyano turko portugez
aharvar aharvár strike,
beat
frapper golpear,
pegar
vurmak
alevantar alevantár lift levantar kaldırmak
andar walk,
march
ללכת,
לצעוד
asperar asperár wait esperar beklemek
avrir open abrir açmak
batear knock,
hit
לדפוק,
להאבק
bever drink beber içmek
bolar fly volar uçmak
bushkar bushkár search buscar aramak
bushka search busca
chaptear
chaftear
chapteár
chafteár
clash,
knock,
bump into
chocar,
topar con
çarpmak,
çarpışmak
dar give dar vermek
dublar double,
fold up
doblar çiftlemek,
katlamak
ganar gain ganar,
lucrarse
kazanç sağlamak
ir go,
march,
suit
ir,
marchar
gitmek,
yakışmak
komer
kumer
komér
kumér
eat manger comer yemek yemek
mesklar mesklár mix mélanger mezclar karıştırmak mesclar
pelear fight להאבק,
להלחם,
לריב
kavga etmek
peynarse
peinarse
peynárse
peinárse
comb oneself se peigner peinarse taranmak pentear-se
sonyar dream soñar rüya görmek
tanyer ring,
play
tañer çalgı çalmak
yamar to call appeler llamar çağırmak
yevar carry,
take
porter llevar götürmek,
taşımak

Missing words