Karakteres

karakter ladino fuente
. punto diksionaryo de Nehama
, virgola diksionaryo de Nehama
* asterisko diksionaryo de Matilda Koen Sarano
: dos puntos diksionaryo de Nehama
; punto i virgola diksionaryo de Nehama
! punto de ekslamasyon diksionaryo de Nehama
? punto de demanda diksyonaryo de Nehama
/ vara Aldo Sevi i Güler Orgun
\ vara inversa Aldo Sevi i Güler Orgun
@ en terminolojia del Internet de Güler Orgun
@ aroba de la palavra "arroba" en kasteyano
@ aroska, abulema
@ alhondra, roskita, reshika Matilda Koen-Sarano
@ roska, roskita, roskitika
+ plus diksionaryo de Avner Perez
+ mas M. A. Gormez
- menos diksionaryo de Avner Perez
- virgola
' gancho
" dos ganchos