kontinentes

ladino accented rashi inglez fransez ebreo kasteyano turko portugez
la Afrika Africa África África
la Amerika america América América
la Asia Asia Asia Ásia
la Australia Australia Australia Austrália
Evropa Europe Europa Avrupa