Aki te mando unos kuantos enshemplos del fenomeno linguistiko.
inglez:
Here I send you a few examples of the linguistic phenomenon.

kasteyano:
Aquí te mando unos cuantos ejemplos del fenómeno lingüístico.

📝