Yo kero estudiar Ladino.
inglez:
I want to study Ladino.

📝