Monsieur Galanti era chapinero (kunduradji) ma no ganava bastante.
📝