Okazyones familiales son buenas para komer, bever i avlar todos endjuntos.
Okazyones familiales son buenas para komer, bever i avlar todos endjuntos.
Las ocasiones familiares son buenas para comer, beber y hablar todos juntos.
Family occasions are great to eat, drink and talk all together.
Aile günleri hep birlikte yemek, içmek ve konuşmak için iyi firsattır.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.