Sara i Moshe keren merkar una kaza.
Sara i Moshe keren merkar una kaza.
Sara y Moshe quieren comprar una casa.
Sara and Moshe want to buy a house.
Sara ve Moşe bir ev satın almak istiyorlar.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.