Moshe melda livros de medisina por ke no tiene mucho tiempo.
Moshe melda livros de medisina por ke no tiene mucho tiempo.
Moshe lee libros de medicina porque no tiene mucho tiempo.
Moshe reads books on medicine because he does not have much time.
Moşe tıp kitapları okur çünkü çok fazla vakri yoktur.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.