Moshe tiene una sovrina. Eya es ija de su ermano. Se yama Ayla.
Moshe tiene una sovrina. Eya es ija de su ermano. Se yama Ayla.
Moshe tiene una sobrina. Ella es hija de su hermano. Se llama Ayla.
Moshe has a niece. She is the daughter of his brother. Her hame is Ayla.
Moşe'nin bir yeğeni (kız) var. O abisinin kızı. Adı Ayla.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.