Esta siya esta rota. Ayer Viktor se asentó i se kayó en basho!
Esta siya esta rota. Ayer Viktor se asentó i se kayó en basho!
Esta silla está rota. ¡Ayer Viktor se sentó y se cayó!
This chair is broken. Yesterday Viktor sat on it and he fell down!
Bu sandalya kırık. Dün Viktor oturdu ve yere düştü!

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.