El muevo anyo de los djudyos siempre kaye en el mez de Septiembre. Se yama Rosh Ashana.
El muevo anyo de los djudyos siempre kaye en el mez de Septiembre. Se yama Rosh Ashana.
El nuevo año judío es siempre en el mes de septiembre. Se llama Rosh Ashana.
The Jewish new year is always in September. It's called Rosh Ashana.
Yahudilerin yeni yıli her zaman eylül ayına düşer. Adı Roş Aşana'dır.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.