Sara se fue al charshi ayer. Eya le merkó una ora para Rudi.
Sara se fue al charshi ayer. Eya le merkó una ora para Rudi.
Sara fue al mercado ayer. Ella compró un reló para Rudi.
Sara went to the market yesterday. She bought a watch for Rudi.
Sara dün çarşiya gitti. O Rudi için bir saat satın aldı.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.