La madre de Sara le esta aparejando el ashugar.
La madre de Sara le esta aparejando el ashugar.
La madre de Sara esta preparando el ajuar.
Sara's mother is preparing her trousseau.
Sara'nın annesi çeyizini hazırlıyor.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.