Sara dize ke la meditasyon le toma muncho tiempo, tiempo que no tiene.
Sara dize ke la meditasyon le toma muncho tiempo, tiempo que no tiene.
Sara dice que la meditación le toma mucho tiempo, tiempo que no tiene.
Sara says meditation takes up too much time, time she doesn't have.
Sara meditasyonun çok vakit aldığını söyler, olmayan vaktini.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.