Komer un kivi al dia es muy bueno para la salud.
Komer un kivi al dia es muy bueno para la salud.
Comer un kiwi al día es muy bueno para la salud.
Eating one kiwi a day is very good for your health.
Günde bir kivi yemek sağlık için çok iyiydir.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.