Las madres estan yamando a los chikos porke es ora de komer.
Las madres estan yamando a los chikos porke es ora de komer.
Las madres están llamando a los niños porque es hora de comer.
The mothers are calling for their kids because it is time to eat.
Anneler çocukları çağıriyor çünkü yemek saati.

Ladino Data Hub kon el audio de Karen Şarhon.