Turko to Ladino dictionary

TurkoLadino
a a, al
abes vana, vanas, vano, vanos
acayip estranya, estranyas, estranyo, estranyos
acele adjile, bruska, bruskas, brusko, bruskos, prisa
acemi adjami
acı Ken englute amargo, amarga, amargas, amargo, amargos
acı çeken ferida, feridas, ferido, feridos
acı çekmek sufrir
acılık amargura
acıtmak ferir
ada ada, adas, izla, izlas
adam ombre, ombres, persona, personas, varon
adil djusta, djustas, djusto, djustos
adres adreso, adresos, direksion, direksiones
adí basho, ordinaria, ordinarias, ordinario, ordinarios
adım paso, pasos
af pardon
afiş afish
afişler afishes
aforoz edilmiş mehoram
agustos agosto
ah! Guay!
ahali djente
ahududu ahududu, frambuaz
aile famiya, famiyas
ailevî familial
ajans adjensia, adjensias
akademi akademiya
akasya akasia
akciğerler pulmon, pulmones
akide şekeri alkide
aklamak diskulpar
akrabalar parientes
aksan aksan
aksan koyma aksentuasion
aksan koymak aksentuar
aksi kontrario
aksine al kontrario
aksırmak sarnudar
aksırık sarnudo, sarnudos
aktris aktrisa, aktrisas
aktör aktor, aktores
akıl razon
akşam yemeği sena
akşam yemeği yemek senar
akşamlar tadres
alay etmek burlarse de
albinos blankusha, blankusho
aldatmak kurear
alelade komun, komunes
alet util
aletler utiles
alev flama, flamas
alkol alkol
alkış palmas
allah Dio, Dios
allaha ısmarladık adio
almak resivir, tomar
alman aleman, alman
almanca aleman, alman
altyapı infrastruktura
altın oro
altında debasho
altıntop greyfrut, torondja
alâkadar etmek enteresar
alçak basho
alçak adam mehoram
alçaklık basheza
alıkoymak detener
alın frente
alışkanlık kostumbre, kostumbres, manya, manyas, uzo
alışmak ambezarse
alıştırma egzersis
alıştırmak abituar, akostumbrar, alishterear
alıştırılmış alishtereado
alışverişe gitmek ir a komprar
alışık uzada, uzadas, uzado, uzados
alışılagelmiş abitual, abituales
ama ama, ma, pero
aman aman
amatör amator
amaç buto, butos
ambargo embargo
amca tio, tios
ameliyat etmek operar
amerikan bezi amerikana
amin amen
an momento, momentos, punto
ana madre, madres
anadili lingua maternal
anahtar yave
ananas ananas
anane kostumbre, kostumbres, tradision, tradisiones
anason anis
anayol kamino prinsipal
ancak andjak, apenas
andiçmek djurar
andırmak pareser
anestezik anesteziko
anket anketa
anlam senso, sinyifikasion
anlamak entender
anlamına gelmek sinyifikar
anlatmak kontar
anlaşmak akordar
anne madre, madres, mama
ansiklopedi ansiklopedia
antika antika, antikas, antiko, antikos
antikite antikita
antisemitizm antisemitizmo
anı rekodro, rekodros, rekuerdo
aperitif ordovres
aptal bovo
aptallık bovedad
araba araba, koche, koches, otomobil, otomobiles
aralık decembre, desiembre
arama bushkida, bushkidas
aramak bushkar, eskarvar
arap arabo
arasında entre
araç veikolo
araçlar veikolos
araştırma Inkizision, estudio, investigasion
araştırıcı investigador, investigadora, investigadoras, investigadores
ard atras
ardından geliş suksesion
arife arba
arjantin Ardjentina
arka detras, trazera
arka çıkmak responder de
arkadaş amiga, amigas, amigo, amigos
arkasında atras
arkasından gelmek suksedar
armut pera
armutlar peras
arta kalmak sovrar
artmak aumentar, muchiguar, sovrar
artık kusur, resto, ya
arzu dezeo
arzu etmek dezeyar
arı bizba
arşiv archivo, archivos
as as
asgarî minimum
asil novle
asker soldada, soldadas, soldado, soldados
askerlik askerlik, servisio militar
aslan leon
aslanlar leones
asmak enkolgar
asmak (insan) pender
aspirin aspirin
asronotlar astronotos
astronomik astronomika, astronomiko
astronot astronota, astronotas, astronoto
asıl prinsipal
asıllar prinsipales
asır siglo
asırlar siglos
at kavayo, kavayos
ata avuelo, avuelos
atalar antepasados
atasözü proverbio, proverbios, refran, refranes
ates etmek travar
ateş fuego, kayentura, kayenturas, lumbre
ateş etmek tirar
ati futuro, futuros
atlamak saltar
atlamak (havuza işe) lansarse
atlı araba karosa, karosas
atmak echar
atomik atomika, atomiko
avaryalanmak aharientarse
avize almenara
avlamak kasar
avlu kortijo
avokado avokado
avrupa Evropa
avukat avokata, avokatas, avokato, avokatos
avutmak afalagar
avuç punyado
avuç içi palma
avuçlar punyados
ay data, luna, mez
ayak pie, pies
ayakkabı chapin, chapines, kalsado, kalsados, kundurya
ayakkabıcı kunduradji
aydınlatmak aklarar, arrelumbrar
aydınlık klara, klaras, klaro, klaros
aylar lunas, mezes
ayna espejo, espejos
aynı misma, mismas, mismo, mismos
aynı zamanda en mizmo tiempo
ayrı apartada, apartadas, apartado, apartados, aparte
ayrıca aparte
ayrıntı detalio
ayı lonso
ayılar lonsos
ayırdetmek distinguir
ayırmak apartar, separar
ayırtı nuans, nuanses
az menos, poko
aza miembra, miembras, miembro, miembros
azami maksimo
aziz San, kerida, kerido, santa, santas, santo, santos
azı dişi muela
ambierto
açlık ambre
açmak avrir
açık avierta, avierto
açık seçik lusida, lusidas, lusido, lusidos
açıkgöz espierta, espierto
açıklama komentario
açıklar aviertas, aviertos
açılmak achilearse
açılış avyertura
açılış töreni seremonia de aviertura
red, redes
ağa aga, givir
ağaçlar arvole
ağlamak yorar
ağrı dolor
ağrımak ergueler
ağırlık pezgades, pezgo, pezgos
ağıt endecha
ağız boka
ağızlar bokas
aşağı abasho
aşağıda abasho
aşağılamak arrebashamiento
aşağılanma umiliasion, umiliasiones
aşağıya abasho
aşina familiar
aşk amor, amores
baba padre, padres, papa
badem almendra, almendras
badem ezmesi mogados
bademli beze marunchinos
bagaj bagaje
baglantı enlase
baglantılar enlases
bahane preteksto, pretekstos
bahşiş bahshish
bakalım veremos
bakan ministro, ministros
bakkal bakal
bakla ava freska
bakmak mirar
bakraç djarro
bakış mirada, miradas
bal miel
balad romansa, romansas
balad koleksiyonu romansero, romanseros
baldır pierna, piernas
balkon balkon
balmumu sera
balya bala
balık peshkado, peshkados
balık tutmak peshkar
balık yumurtası abudaho, abudaraho
bana me
bandıra bandiera, bandieras
banka banka
banka ile ilgili de banka
banyo yapmak benyarse
bar bar
barbar barbaro
barbunya balığı barbunya
barbunya fasulyesi barbunya fasulya
bardak kupa
bardaklar kupas
barut polvora
barınak abrigo, abrigos
barınmak abrigarse, refujiarse
barış pas, paz
basamak eskalon, eskalone
basketbol basketbol
basmak emprimar, imprimir, pizar
basın prensa
battaniye manta
battaniyeler mantas
batı oksidente
batırmak enfinkar
bay musyu
bayan madam, sinyora
bayat bayat
bayağı ordinaria, ordinarias, ordinario, ordinarios
baykuş kukuvaya
bayrak bandiera, bandieras, vela
bayram fiesta, fiestas
baytar veterinara, veterinaro
baytarlar veterinaras, veterinaros
bazan de vez en kuando
bazen vezes
bağlam konteksto, kontekstos
bağlamak atar
bağlanmak atarse
bağlılık atamiento, atamientos
bağımlı olmak depender
bağırsak intestino
baş kavesa
baş ağrısı shakeka, shakekas
baş dónmesi mareo
başarı azlaha, reushita, reushitas
başarılı olmak reushir
başkan prezidente, prezidentes
başlamak empesar
başlangıç empesijo, empesijos, en primero, prinsipio
başlatmak inisiar
başlık titolo, titolos
baştaki inisial
başyazı editorial
beceri kapachedad, kapachitad
becerikli akumplida, akumplidas, akumplido, akumplidos, kapachi
becermek parvenir
bedava gratis
beklemek asperar
bekâr soltero
belediye munisipalidad
belediyeler munisipalidades
belge dokumento, eskrita, eskritas
belirgin aparente
belirli prechiza, prechizas, prechizo, prechizos
belirmek apareser
belirten (the) la
belirti siman
belirtmek averdadear, manifestar
belki puede ser
ben mi, yo
bencil egoista, egoistas, egoisto, egoistos
beni me
benim mi, mia, mias, mio, mios
benimle kon mi
benzemek pareser, pareserse
benzer asemejante
benzin benzin
benzin istasyonu estasion de benzin
beraber barabar, djuntos, endjuntos
berber kuafor
bereket abondansa, azlaha
bereketli abondante
beri desde
besin alimento
beslemek alimentar
beter peor
beter olmak ir de mal en peor
beyan etmek ekspresar
beyaz blanka, blankas, blanko, blankos
beyaz eşya intrumiento de kaza
beyaz leblebi estragalakya
beyefendi senyor, sinyor
beyin meoyo
bez handrajo, handrajos, kanyamazo, panyo
beğenildi agradas, agrado
beğenildiniz agradash
beğenilir agradan
beğeniyor agrada
beğeniyorsun agrada
beğeniyorum agrada
beğeniyoruz agradamos
beş sinko
beşik kuna
beşinci sinken
biberli pikante
biftek biftek
bildik familiar
bildirmek dar haber, komunikar
bile afilu
bile bile todo en saviendo
bilemek aguzar
bilet bilieto, bilietos
bileyici aguzador
bileylemek aguzar
bilgi almak tomar haber
bilgisayar komputadora, komputadoras, komputer, komputers
bilim sensia, sensias
bilinç konsensia
bilmece endevina, rompe kavesa
bilmek endevinar, saver
bin mil
bina fragua, fraguas
binbaşı mayor
binmek suvir
bir un, una, uno
bir alay alay
bir araya gelmek reunirse
bir olayın sonucu konsekuensa, konsekuensas
bir sürü monton
bir tür yelkenli brig
bira bira
birden en mizmo tiempo
birdenbire en supito, ensupito
biri una, uno
biricik regalada, regaladas, regalado, regalados
biriktirme koleksion
biriktirmeler koleksiones
biriler unas, unos
birinci primer, primera, primeras, primero, primeros
birisi algun, alguna, algunas, alguno, algunos
birleşik kompuesto, unida, unidas, unido, unidos
birleştirmek adjuntar, aunar, reunir, unir
birlik unidad, unidades
birçok munchas, munchos
birşey algo
bisiklet bisikleta
bitirmek akavar, arrematar, eskapar, terminar
bitki planta
bitkiler plantas
bitmiş iş echa
biz mozotras, mozotros
bize mos
bizi mos
bizim muestra, muestras, muestro, muestros
biçare desdichado
biçim formato, modo, modos
biçimler formatos
bluz bluza
bluzlar bluzas
bodrum bodrum
bohça bogo, bogos
bok medra
bol abondante
bolluk abondansa, anchura
bone bonete
bora bora
boru kanyuto
borç devda
borçlu olmak dever
bosna Bosna
bostan bostan
bostancı guertalana, guertalanas, guertalano, guertalanos
boy boy
boyun garganta, gargantas
boyun eğmek someter
boyut aspekto
bozmak aharientar
bozulmak estropiarse
boğa toro, toros
boğa güreşi korrida, korridas
boğa güreşçisi torero
boğaz garon
boğmak aogar
boğulmak aogarse
boş vana, vanas, vano, vanos, vaziya, vaziyas, vaziyo, vaziyos
boşanmış kito
broşür broshura, broshuras
bu esta, este, esto, estos, las
bu sabah oy demanyana
bu sebepten por esto
bugün oy
bulaşık yıkamak fregar
bulgaristan Bulgaria
bulmak deskuvrir, enkontrar, topar
bulunmak estar, toparse
bulut nuve
bulutlar nuves
bulutlu nuvlozo
buluşmak enkontrar, enkontrarse
bulvar avenida
bundan ötürü por modo de
bunlar las
burada aki
burkmak torser
burnuna çekme asorva
burnunu silmek amokarse
burun nariz
burun deliği kanyuto
buruşturmak arrugar
burç zodiako
buse bezo
buz buz, yelo
buz kutusu buzana
buzdolabı buziera, frijider
buzdolapları frijideres
buğulama abafada, abafadas, abafado, abafados
böcekli haryento
bölge rejion, rejiones
bölmek partir
bölüm partida, partidas, seksion
bölümler seksiones
börek mina, minas
börülce fljones
böyle ansi, ansina, asi
böylece asi
böğürtlen salsamora
bülbül bilbil
büro buro, buros
bütün entero
bütün gün dia entero
büyü echizo
büyük grande
büyük af ve oruç günü Kipur
büyük bahçe bostan
büyük baş hayvan sürüsü trupa de bestia
büyük can ve mal kaybı olokosto
büyük dilim tajada, tajadas
büyük elçi ambasador
büyük harf majiskula
büyük kap payla
büyük kaplar paylas
büyükanne avuela, avuelas, nona, vava
büyükanneler nonas
büyükbaba avuelo, avuelos, papu
büyükler grandes
büyümek engrandeser, kreser
bıkkın arta, artas, arto, artos
bır tepe monton
bırakmak deshar
bıyık mustacho, mustachos
bıçak kuchiyo
bıçaklar kuchiyos
cadaloz djibeladjuz
cadde kaye, kayes
cam vidro, vidros
can alma
can eriği avramila, avramilas
can sıkmak atagantar, enfasyar, feder
can sıkıntısı sehora
canlandırmak animar
caymak trokar de opinion
cehennem ginnam, inferno
ceket djaketa, djaketas
cemaattopluluk komunidad, komunidades
cemiyet kolektividad, kolektividades
cenaze enterramiento
cennet ganeden
cenup sud
cep aldikera, aldikeras
cereyan ayre, korriente
cesaret koraje, temeridad
cesaret etmek atrivirse
cesareti kırılmak deskorajar
cesaretlendirmek enkorajar
cesur brava, bravo, korajozo
cevap repuesta, repuestas
cevap vermek replikar, responder
ceviz muez, muezes
cevizli börek travados
cevizli muska böreği trigonas
ciddi olarak seriozamente
ciddî grave, graves
cinayet krimen, krimenes
cins djenero
cisim objekto, objektos
civcivler poyos
ciyaklamak echar chiyo
ciğer ligado, ligados
coşku entuziasmo
coşkun egzaltada, egzaltadas, egzaltado, egzaltados
cuma viernes
cumartesi Shabat
cumhurbaşkanı prezidente, prezidentes
cumhuriyet republika, republikas
cömert jeneroza, jenerozas, jenerozo, jenerozos
cümle fraza, frazas
cüret etmek ozar, tener ozadia
cürüm krimen, krimenes
cüzdan portofolio
da en
dag montanya, montanyas
daha az manka, manko
daha iyi el mijor, mijor
daha çok mas, maz
dahi tambien
dahil inkluzo
dahil etmek inkluir, introdusir
daima siempre
daimí perpetual
daimî konstante
daire etaj
dakika minuto, minutos, punto
dal ramo, ramos
dalga geçmek tomar al pelo
dalgın distraida, distraido
dalgınlar distraidas, distraidos
dalmak embolverse
dam (kiremitli) tejado
damat yerno
damatlar yernos
dan del
dans bayle, bayles
dansetmek baylar
dansör baylador, bayladores
dansöz bayladera, bayladeras
dar estrecha, estrechas, estrecho, estrechos
dar kafalı Dumalan
dargın arraviada, arraviadas, arraviado, arraviados
darılmak arraviarse
darısı başına mijorado
davet etmek invitar
davetli invitada, invitadas, invitado, invitados
davranmak tratar
davranış kondukta
davul tambur, tambures
dayak haftona
dayamak apoyar, arrimar
dayanak apoyo, baza
dayanmak apoyarse, arrimarse, subsistir, turar
dayı tio, tios
dağıtmak distribuir, espartir
de en
debdebe hadras
debelenme hadrarse
dede nono, nonos
def ekspulsion
defa vez
defile defile
defter tefter
defterler tefteres
dehşet bravura, konsternasion
dek asta, fista
dekor dekor
deli loka, lokas, loko, lokos
delik burako
delikanlı djoven, djovenes, djovina, djovinas
delilik lokura, lokuras
delirtmek enlokeser
demin endagora
demir fierro, fierros
demokrasi demokrasia
den de, del
denemek aprovar, eksperimentar, provar
denetleme verifikar
dengelemek ekilibrar
deniz mar
denk bala
dergi periodiko, revista, revistas
derhal devista, en vista, imediatamente, pishin
derin profunda, profundas, profundo, profundos
derman fuersa, fuersas, remedio, remedios
ders lisyon, lisyones
ders çalışmak estudiar
dert penserios, sehora
desen desen
desen çizmek (skeç) desinar
destek apoyo
destek olmak apoyar, suportar
deva milizina
devam kontinuidad
devam etmek kontinuar
devamlı kontinuada, kontinuadas, kontinuado, kontinuados
devekuşu abistru
devir epoka, epokas, era, torno
devlet estado, estados
devlet toprağı tierra de pais
devrim revolusion, revolusiones
deyim dicha, dichas, refran, refranes
değerli kara, karas, karo, karos, presiado, presioza, presiozas, presiozo, presiozos, valutoza, valutozas, valutozo, valutozos
değil no
değişik diferente, diferentes
değiştirmek trokar
değmek (değeri olmak) valer
diaspora diaspora
diken punchon
dikkat atansion, kudiado
dikkat etmek echar tino, kudiar
dikkate almak konsiderar
dikkatle rigorozamente
dikkatsiz deskudiada, deskudiadas, deskudiado, deskudiados
dikkatsizlik deskudio
dil aluenga, avla, avlas, idioma, idiomas, lashon, lingua, linguas, luenga, luengas
dil bilgisi gramatikas
dilbilgisi gramatika, gramer
dilbilimi linguistika
dilemek ogurar
dilenci sedakera, sedakero
dilenciler sedakeras, sedakeros
dili dolaşmak tartalear
dilim revanada, revanadas
din relijion, relijiones
dindar religioso
dinlemek eskuchar, oyir
dinlenmek deskansar
dinî ezgi kanto, kantos
dinî kurul bet din
dinî yasa kitabı Tora
dip fondo, fondos
diplomalar diplomadas, diplomados
dir es
direktör direktor, direktora, direktoras, direktores
dirsek kovdo, kovdos
disk disko
diyalekt dialekto, dialektos
diz diz, dizes
dizgi kompajinasyon
dizmek (boncuk, v.s.) alfilar
diğer otra, otras, otro, otros
diş diente, dientes
dişil feminino
dişiller femininos
dişçi dientista, dientistas, dientisto, dientistos
doktor doktor, doktora, medika, medikas, mediko, medikos
doktorlar doktoras, doktores
doküman dokumento
dolap almario
dolaplar almarios
dolar dolar
dolayı achakes, por modre
dolaşmak sirkular
dolaşım sirkulasion
doldurmak inchir
dolgu gomo
dolu pedrisko, pedriskos, yena, yenas, yeno, yenos
domates tomat
domatesli patlıcan kızartma alburniya
don yelo
dondurma yelada
dondurucu konjelador, konjeladores
dordurma dondurma, dondurmas
dosdoğru direkta, direktas, direkto, direktos
dostluk amistad
dostça amistoza, amistozas, amistozo, amistozos
doğa natura
doğal natural, naturala, naturalos
doğmak naser
doğru derecho, djusta, djustas, djusto, djustos, verso
doğru bir şekilde korektamente
doğrudan doğruya direktamente
doğrulmak redresarse
doğu este, oriente
doğum günü aniversario
doğurmak meter al mundo, parir
dua orasion, orasiones
dua etmek arrogar, orasionar
dudak musho
dudak boyası ruj
duman umo
dumana tutmak (et balık v.s.) aumar
durdurmak arrestar
durgun maha, mahas, maho, mahos
durmadan kontinuo
durmak arretarse
durum estado, estados, kavzo, kavzos, sirkunstansia, sirkunstansias
dut mora
duvar pared
duvarlar paredes
duygu senso, sentimiento, sentimientos
duymak oyir, sintir
duyurmak anunsiar
duş yapmak tomar dush
dâvet invitasion, invitasiones
dâvet etmek envitar
dökmek verter
dönemeç korva, korvas
dönmek aboltar, tornar
dördüncü kuatren
dört kuatro
döşek kama
döşekler kamas
düdük chuflete
dükkân botika
dümen timon
dün ayer
dün gece anoche
dünya mundo
dünya çapında mundial
dünyaya getirmek enjendrar
düz yana, yanas, yano, yanos
düzeltmek atakanar, enderechar
düzene girmek arresentarse
düzenlemek ordenar
düzenlemek (yazı) editar
düzenli ordenada, ordenadas, ordenado, ordenados
düzenli aralıklarla tekrarlanan periodiko
düzensiz desordenada, desordenado
düğüm anyudo
düğümlenmek echarse anyudo
düğün boda
düş iluzion
düşmana geçmek pasar al enemigo
düşmek kayer
düşünce pensada, pensadas
düşünmek pensar
dıkış dikmek kuzir
dır es
dışarı afuera
e a, al
ebeveyn djenitores, padres, parientes
eczane farmasiya, farmasiyas
edat prepozision, prepozisiones
edebiyat literatura
eder koste, kostes
edip autor, autores
efendi senyor
ehemmiyet emportansa
ekim oktubre
eklemek adjustar
ekmek pan
ekmekler panes
ekran ekran
ekranlar ekranes
eksi menos
eksik manka, manko, menos
eksik olmak faltar, mankar
el mano, manos
el (oyun) partida, partidas
el bileği puso
el yazması eskrita, eskritas
elbise kolu manga, mangas
elde etmek obtener
eldivenler guantes
ele geçirmek apanyar
elebaşı kapo
elektrik elektrisita
elektronik elektronika
elli sinkuenta
elma mansana, mansanas
elyazısı eskritura
elâlem djente
elçi embasador
emanet etmek konfiar
emek lavoro
emel buto, butos
emin seguro, siguro
emin olmak estar seguro
emirler ordenes
emzik chupeta
endişe preokupasion
endişe etmek merikiarse
endişeli inkieta, inkietas, inkieto, inkietos, preokupada, preokupadas, preokupado, preokupados
enformatik enformatika
engel impedimiento, obstakolo, obstakolos
engel olmak empedir, impedir
enginar andjinara
enkizisyon Inkizision
ense piskueso
enstitü instituto, institutos
entari antari
ergenlik adolesensia
erik pruna, zirguela
erikler prunas, zirguelas
eritmek derritir
erişmek parvenir, yegar
erkek ombre, ombres, varon
erkek kardeş ermano, ermanos
erkek çantası chanta de ombre
erken presto, temprana, tempranas, temprano, tempranos
esas baza
esef etmek regretar
eser ovra
eski vieja, viejas, viejo, viejos
esmer morena, moreno
esmerler morenas, morenos
esnasında entremientes
et kaldo, karne
etek fostan, fusta, fustas
etekler fostanes
etki efeto, influensa, reperkusion, reperkusiones
etkinlik aktividad, aktividades
etli börek pasteles
etli domates dolması tomat reynado
etrafında alderredor
ev kaza
ev kadını bulisa, bulisas
evcil domestika, domestikas, domestiko, domestikos
evet si
evle ilgili domestika, domestikas, domestiko, domestikos
evlenmek kazar
evler kazas
evlât ijos, kreatura, kreaturas
evrak dokumento, eskrito, eskritos
evrak çantası portofolio de dokumentos
evrensel universal, universala, universalas, universales
evvelki gün antiyer
eyalet provensia
eylem aksion, aksiones, akto
eylül septembre
eziyet afrision
ezmek oprimir
eğer si
eğilmek abokarse
eğlendirmek azer pasar el tiempo
eğlenmek divertirse, eglenearse
eğmek inklinar
kompanyero, kompanyeros, marido, maridos
eşek azno, aznos
eşek arısı bizba
eşit igual
eşitsizlik diferensia, diferensias
faal aktiva, aktivas, aktivo, aktivos
faaliyet aktividad, aktividades
facia trajedia
faiz enteres
fakat ma, pero
fakir povereto, prove, proves
falcı endevina, endevinas, endevino, endevinos
fantezi fantazia
fare raton
fark diferensia, diferensias
farketmek aperseverse
farklı diferente, diferentes
farzetmek supozar
fazladan por demaziya
fazlasıyla demaziado
faşist fashista, fashistas, fashisto, fashistos
feci terrivle
fecí orivle
fedakârlık sakrifisio
federasyon federasion
felsefe filozofia, filozofias
felâket desgrasia
felçli paralizada, paralizadas, paralizado, paralizados
fena mala, malo, negra, negras, negro, negros
ferahlık anchura
fethetmek konkuistar
fevkalade maraviyoza, maraviyozas, maraviyozo, maraviyozos
figür figura
fiil verbo
fiiller verbos
fikir idea, ideas
fil elefante
film filmo, filmos
filo flota, flotas
fincan findjan, findjanes, tasa, tasas
fiske piska
fiskeler piskas
fiyat presio, presios
fişek bala
flamenko flamenko
folklor folklor, folklores
fon fondo, fondos
fotograf foto, fotografia, fotografias, fotos
fransa Fransia
fransız fransez
fren freno, frenos
frenk franka, franko
frenk yemişi sabra
futbol futbol
füze roketa
fıkra anekdota, anekdotas
fındık avyana
fırlatma lansar
fırlatmak echar kon fuersa
fırsat okazion, okaziones
fırsatlar oportunidades
fırtına fortuna, furtuna, tempesta
fırça furcha, furchas
fırın orno, ornos
fırında makarna makaron reynado
fısıh Pesah
fışkırmak manar
galip gelmek triunfar
garez renkor
garip desdichado
garson garson, garsona, garsones
gaye buto, butos
gayret esforso, esforsos
gayret etmek esforsarse, perkurar
gaz petrolio
gazete gazeta, gazetas, jurnal, jurnales
gazoz gazoza
gece noche, noches
gece yarısı medianoche
gecikme retardo, retardos
gedik avyertura
gelecek avenir, proksima, proksimas, proksimo, proksimos
gelecek ay el mez ke viene
gelecek zaman futuro, futuros
gelenek tradision, tradisiones
geleneksel öykü romansa, romansas
gelin (oğlun karısı) ermuera
gelincik gaya
geliştirmek dezvelopar
gelmek ayegar, venir
gemi nave
gene de muevo
genel jeneral
genellikle jeneralmente
general jeneral
geniş ancha, anchas, ancho, anchos, espandida, espandidas, espandido, espandidos
genişlik anchor
genç djoven, djovenes, djovina, djovinas
genç erkek manseva, mansevo
genç erkekler mansevos
genç insan manseva, mansevo
genç insanlar mansevas, mansevos
genç kadınlar mansevas
gençlik mansevez
gerekir kale
gerekli nesesario
gerekmek dever, nesesitar
geri atras
geri kazanmak rekuperar
geri vermek regresar
gerilemek atrazarse
gerilemek (saat) atrazar
gerçek realidad, vedra
gerçekleştirmek komplir, realizar
gerçekten realmente
getirmek traer
gevezelik avladero
gevrek yevrek
gevşek flosha, floshas, flosho, floshos
gevşetmek afloshar
gezmek pasear
geç tadre
geçici olarak temporalmente
geçindirmek mantener
geçmek pasar
geçmiş pasada, pasado
gibi asigun, igual
giriş entrada, entradas
girişim entreprisa
girmek entrar
gitar gitara, gitaras
gitmek ir, irse, partir
giyim ropa, ropas
giyinip kuşanmak atakanarse
giyinmek vestir, vestirse, vistirse
giymek vestir
giysi vestido, vestidos
gizlenmişler eskondidas, eskondidos
gizli sekreta, sekretas, sekreto, sekretos
gizlice a las eskondidas
greyfrut greyfrut, torondja
greyfurt pomela
gri griza, grizas, grizo, grizos
grip abashada, abashamiento
grup grupo, grupos, trupa
gruplar trupas
gurur orgolyo
gósteriş yapmak parparear
gök syelo
gölge solombra, solombras
gölgelemek asolombrar
gömlek kamiza
gömlekler kamizas
gömmek enterrar
gömülmek enterrarse
göndermek embiar, mandar
gönüllü olarak vermek brindar
göre en raporto a
görevli haham hazan
görmek ver
görüntü aspekto
görünüyor parese
görüş vista, vistas
görüşme entrevista
görüşmek verse
görüşmeler entrevistas
görüşürüz Al vermos
gösteri espektakolo
gösteriş hadras
gösterişçi hadroza, hadrozas, hadrozo, hadrozos
göstermek amostrar
götürmek yevar
göz ojo, ojos
göz dıkmek fiksar
göz kapağı parparo
gözlük antojos
gözüpek temeroza, temerozas, temerozo, temerozos
göğüs pecho, pechos
gül roza
güller rozas
gülmek reir
gülümsemek sonreir
gümüş plata
gün data, dia
gün doğmak amaneser
güncel aktual
gündelik kotidiana, kotidianas, kotidiano, kotidianos
güney sud
güneş sol
güneşli soleado
güneşten yanmak kemarse del sol
günler dias
günlük kotidiana, kotidianas, kotidiano, kotidianos
gürültü barana, bruido
güven feuzya, konfidensia, konfiensa, seguridad
güvenmek fiarse, konfiar
güvensizlik inseguridad
güvensizlilk deskonfiensa
güzel ermoza, ermozo, linda, lindas, lindo, lindos, luzia, luzias, luzio, luzios
güzeller ermozas, ermozos
güzellik ermozura, ermozuras
güç fuersa, fuersas, poder
güçlü baragan
güçlük difikultad, difikultades
gıdıklama koshkiyas
haber avizo, haber
haber almak tomar haber
haber vermek dar haber, informar
haberler novedades
habis mehoram
had limito
hadise afito
hafif liviana, livianas, liviano, livianos
hafta semana
hafta sonu fin de semana
haftada por semana
haftalar semanas
hafıza memoria, tino
haham haham, rabino
hahambaşı Rav
hain traidor, traidora, traidoras, traidores
hak derecho, dirito, razon
hak etmek mereser
hak vermek dar razon
hakikat realidad, verdad
hakimiyet dominasion
hakkında endriva, enriva, sovre
hal estado, estados
hala tia, tias
halbuki aser ke, portanto
halis halis
halk djente, publiko, publikos, puevlo
halletmek rezolver
hamal hamal
hamburger hamburger
hamsi anchua
hamur masa, masas
hamur işi boyo, boyos
han motel, moteles
hangi kual
hangisi kual
hanım senyora
hanımefendi senyora
hapşırmak sarnudar
hapşırık sarnudo, sarnudos
hararet kalor, kalores, kayentura, kayenturas
hareket aksion, aksiones, djesto, djestos
hareket ettirmek meter en movimiento
harf letra, letras
harfiyen a la letra
harika maraviyoza, maraviyozas, maraviyozo, maraviyozos
harikulâde estupenda, estupendas, estupendo, estupendos
hariç ekseptado, salvo
harp gerra, gerras
harç gomo
hasar danyo
hasret nostaljia
hasta enfermera, enfermero, hazina, hazino
hastalanmak adolensyarse
hastalar enfermeras, enfermeros, hazinas, hazinos
hastalık hazinura, hazinuras
hastane ospital
hasıl olmak provenir
hata falta, faltas, kulpa, yerro
hatalar kulpas, yerros
hatta afilu
hatır hatir
hatıra rekodro, rekodros, rekuerdo
hatırlamak akodrar
hatırlamaya değer memoravle
hava ayre, tiempo
hava durumu klima
havra kal, kales, keila, sinagoga, sinagogas
havuz etang
havuç safanorya, safanoryas
hayal iluzion
hayat vida, vidas
hayatta kalmak survivir
hayatî vital
haydi ayde
haykırmak esklamar, gritar
hayran olmak admirar, maraviyarse
hayranlık admirasion
hayret konsternasion
hayret etmek maraviyarse
haysiyet dinyidad
hayvan animal, animales
hayır no
hayır duası beraha
hayırseverlik bienfezensia
hazine trezoro, trezoros
haziran junio
hazrlk preparativos
hazır pronta, prontas, pronto, prontos
hazır bulunmak asistir
hazırlamak aparejar, aprontar
haçlı seferi kruzada
haşlamak eskaldar
hece silaba, silabas
hediye etmek arregalar, azer regalo
hele indemas
hemen devista, en vista, imediatamente, ya
hemen hemen kaji
henüz ainda, apenas
hep toda, todo
hep birlikte endjuntos
hepsi kuantas, kuantos, toda, todas, todo, todos
her kada
herhangi kualkier
herhangi bir algun
herhangi biri alguna, algunas, alguno, algunos
hesap kalkolo, kalkolos, kuento
hesaplar kuentos
heves dezeo
hiddet birra, ira, kolora
hindi indiana, indianas, indiano
hisse aksion, aksiones
hissetmek sintir
hizmetçi mosa, mosas, moso, mosos
hiçbir dingun
hiçbir zaman nunka
hiçbir şey nada
hiçbiri ninguna, ninguno
hiçkimse dinguna, dingunas, dinguno, dingunos
hor górme desdenio
horoz gayo, gayos
hoş luzia, luzias, luzio, luzios
hoşlanmak agradar, plazer
hoşuna gitmek agradar a..., gustar, plazer, plazer a...
hurma datile
hurma (trabzon hurması) afarsemon
huy manya, manyas
huzur istirahat repozo
huzurunda en prezensia
hâlen ainda
hâlâ ainda, dainda
hücre selula, selulas
hükûmet governo
hünerli akumplida, akumplidas, akumplido, akumplidos
hürriyet libertad
hüzünlü triste, tristes
hıkâye estoria
hıristiyan kristiana, kristianas, kristiano, kristianos
hırsız ladron, ladrona
hıyar hohombro
hız prestor
hıçkırık tutmak tener sangluto
iblis diavlo
ibranice ivrit
ibret lisyon, lisyones
icadetmek enventar
idare etmek administrar, kontentarse
iddia etmek pretend
idem keridos
idrak etmek realizar, renderse kuento
ifade ekspresion, ekspresiones
iflâs etmek falitar
ifraz etmek destakar
ihmal etmek neglijar
ihtilâl revolusion, revolusiones
ihtimal probabilidad, probabilidades
ihtiyacı olmak nesesitar
ihtiyar nikochiri
ihtiyarlık vejez
ihtiyat rezerva
ihtiyatsızlık temeridad
ihtiyaç nesesidad, nesesidades
ikaz etmek avertir
iken mientres
iki dos
iki yüz dozientos
ikinci segunda, segundas, segundo, segundos
ikiz buchuk
ikmal etmek komplir
ikna etmek konvenser
ikram etmek ofrir
iktidar autoridad, poder
ikâmet etmek morar
ilaç droga, drogas, milizina
ile kon
ileri adelantre
ilerlemek adelantar, avansar, progresar
ilerlemek (saat) adelantar
ilerletmek adelantar
iletmek komunikar
ilgi enteres
ilgilenmek enteresarse, kudiar, perkurar
ilginç enteresante, enteresantes
ilk primer, primera
ilk çocuk bohor, bohora
ilk önce emprimero, primer, primera
ilkbahar primavera
iltifat komplimento, komplimentos
ilân etmek anunsiar
ilâç kura
ilâçlar kuras
iman fey
imdat ayudo
imkân posibilidad
imkânsız emposivle
imlâ ortografia
imparator imperador, imperadores
imparatorluk imperio, imperios
imtihan egzamen
imtihan etmek egzaminar
imza firma, sinyatura
imzalamak firmar
in meara
inanmak kreyer
inanç feuzya, fey
inanılmaz fantastika, fantastikas, fantastiko, fantastikos
ince fina, finas, fino, finos
ince fark nuans, nuanses
inceden inceye rigorozamente
inci perla, perlas
incir igo
indirmek abashar
inek vaka, vakas
infaz etmek egzekutir
infilâk eksplozion
infilâk etmek eksplozar
iniş abashada
inkâr etmek enyegar
inmek abashar
insaf piadad
insan persona, personas, umana, umano
insanlar umanas, umanos
insanlık umanidad, umanidades
intikam vengansa
intikamlar vengansas
intizam orden
inşa etmek fraguar, konstruir
inşaat fragua, fraguas
inşallah ishalla
ip kuedra, kuedras
ipucu indisio, indisios
irade voluntad
iri karides gamba
isim nombre, nombres
iskemle siya
iskemleler siyas
ispanyol espanyol, kasteyano
ispanyolca kasteyano
ispat prova, provas
ispat etmek demostrar
istanbul Estanbol
istanbul boğazı Bosfor
istek ardor, gana
istemek demandar, kerer
istifade etmek profitar
istikbal avenir
istiridye estridia
istisna eksepsion
isyan rebelion, rebeliones
itaat etmek ovedecer
itaatkâr ovedesyente
italyan italiana, italianas, italiano, italianos
italyanca italiana, italianas, italiano, italianos
iteklemek arrondjar
ithal etmek importar
itibaren a partir de
itikat feuzya, fey
itina atansion
itiraz etmek protestar
itmek arrepushar, arrondjar
iyi bien, buena, buenas, bueno, buenos, dobra, dobras, dobro, dobros
iyi hissetmek sentirse bien
iyileşmek amijorarse, sanarse
iyileştirmek amijorar, sanar
izah eksplikasion, eksplikasiones
izah etmek eksplikar
izin vermek permeter
izlemek siguir
izmir Ezmirna
izole apartada, apartadas, apartado, apartados
iç köşe kanton
içerde ariento
içerik kontenido
içerikler kontenidos
içermek kontener
için para, por
içinde en
içini dökmek desbafar
içki bevida
içki yemek tomar
içkiler bevidas
içmek bever
iğne alguja, algujas
iğne deliği burakito de alguja
echo, lavoro, negosio, negosios
işaret siman, sinyal, sinyales, sinyo
işaret etmek sinyalar
işaret parmağı segundo dedo
işemek pishar
işlemek fonksionar
işlev fonksion
iştirak kontribusyon, kontribusyones
iştirakçi partisipante, partisipantes
iştirâk etmek partisipar
i̇spanya Espanya
i̇srail Israel
i̇sveç Suedia
i̇talya Italya
japon japoneza, japonezas, japonezo, japonezos
jupon kombinezon
kabalık groseriya, rudeza
kabin kamara
kabul etmek akseptar, resivir
kabul ettirmek forsar
kabızlık afito, durera
kadar asta, fista, karar
kadeh tokuşturmak brindar
kadem grado, grados
kader destino, suerte
kadro kuadro, kuadros
kadın mujer, mujeres
kadın cüzdanı portmone, portmones
kadın çantası bolsa de mujer
kafalar kavesas
kahraman eroe, eroes
kahramanlık bravura
kahvaltı dezayuno
kahvaltılar dezayunos
kahve kafe, kave
kahvehane kave
kaide presepto
kalan kusur, resto
kaldırmak alevantar
kaleme almak redaktar
kalite kualidad
kalkan eskudo
kalkmak alevantarse
kalkındırmak dezvelopar
kalmak kedar, kedarse
kalp korason, korasones
kalple ilgili kardiaka, kardiako
kampana kampana
kan sangre
kanaat opinion, opiniones
kanat ala
kanun ley
kanıtlamak provar
kapak tapon, tapones
kapak (kitap - v.s.) kacha
kapamak serrar
kapatmak amatar, tapar
kapı puerta
kapılar puertas
kar inyeve
kara biber pimienta
kara tahta tablo preto
karaciğer ligado, ligados
karakter karakter
karanlık bruska, bruskas, brusko, bruskos, eskuridad, eskuro
karar dechizion, dechiziones, karar
karar vermek dechidir, dechidirse, desidar
kararname dekreto
kararsız indechiza, indechizas, indechizo, indechizos
karnıbahar kuchundurya, kulupiya
karpuz karpuz
karpuzlar karpuzes
kart karta, kartas
karın tripa, tripas
karışik konfuza, konfuzas, konfuzo, konfuzos
karıştırmak eskarvar, konfonder, mesklar
karışık entrafikado
karışıklık embrolio
karışılık şaşkınlık dezorden
karşilaşma enkontro, enkontros
karşı kontra
karşı çıkmak opozar
karşılaşmak enkontrarse
karşılıklı resiprokamente, uno a otro
karşısında enfrente, enfrente de
karşıya geçmek pasar enfrente, traversar
kasa kasha
kasap kasap
kastanyet kastanyetas
kastilyalı kasteyano
kasım novembre
kat etaj
katalan katalan
katkı kontribusyon, kontribusyones
katlamak doblar
katlanmak suportar
katı (yumurta) haminado
kavga pelea, peleas, pleto, pletos
kavga etmek pelear
kavun melon
kaya balığı gaya
kaybetmek pedrer, piedrer
kaydetmek notar
kaygana anchusa
kaygılı preokupada, preokupadas, preokupado, preokupados
kaynak manadero, manaderos, orijen
kaynatmak buyir
kayık barka, barko, barkos
kayınpeder esfuegra, esfuegras, esfuegro, esfuegros
kayınvalide esfuegra, esfuegras, esfuegro, esfuegros
kayısı abrikok
kayısı pestili pitagra
kayış banda de kuero
kaz pato, patos
kaza aksidente, aksidentes
kazak triko
kazanç sağlamak ganar
kazma kavakadura
kazık atmak enkashar
kazık atış enkashada
kaç tane kuantas, kuantos
kaçmak fuyir
kaş seja, sejas
kaşık kuchara
kaşıklar kucharas
kaşınmak arraskarse
kedi gato
kediler gatos
kefen mortaja
kefenler mortajas
kekeme peltek
kel kalavasudo
kelime biervo, biervos, palavra, palavras
kelime hazineleri vokabularios
kelime hazinesi vokabulario
kem göz aynara
kemik iliği tutano
kemık gueso, guesos
kenar bodre
kendi se, si
kendi kendine kon si mizmo
kendini adamak dedikarse
kendini addetmek konsiderarse
kendini beğenmişlik fedor
kendini müdafaa etmek defenderse
kendini tutmak kontenerse
kendinize vos
kereviz Dumalan
kesin prechiza, prechizas, prechizo, prechizos
kesinlikle prechizamente
keskin aguzada, aguzadas, aguzado, aguzados
kesmek enteromper, kortar
keza ademas
keçi boynuzu aharova
keçiboynuzu harova
keşfetmek deskuvrir, eksplorar
kilit serradura, serraduras
kilo kilo, kilos
kilometre kilometro, kilometros
kim ken
kim bilir ken save
kimya kimika
kimyager kimika, kimikas, kimiko, kimikos
kimyevî kimika, kimikas, kimiko, kimikos
kira kira
kiralamak alkilar
kiraz sereza
kirazlar serezas
kiremit teja
kirletmek ensuziar
kirpik pestanya, pestanyas
kitap livro, livros
klasik klasika, klasikas, klasiko, klasikos
koca marido, maridos
kocaman imensa, imensas, imenso, imensos
kokmak goler
koku golor, guesmo, guesmos, parfum, parfumes
kol braso, brasos
kol saati ora de braso
kolay fasil, fasiles, kolay, kolayes
kolej kolej
koleksyon koleksion
koleksyonlar koleksiones
kolları sıvamak arremangarse
kolonya kolonya
kolsuz sin braso
koltuk fotolyo, fotolyos
kombinezon kombinezon
komedi komedia
komposto komposto, kompostos
komşu vezina, vezinas, vezino, vezinos
konferans konferensia, konferensias
kongre kongreso
konser konserto, konsertos
konsolos konsul, konsules
konsolosluk konsolato
kontrol etmek kontrolar
konu sujeto, sujetos, tema, temas
konuk musafir, musafires
konukseverlik ospitalidad, ospitalidades
konumak avlar
konuşan avlante, avlantes
konuşma avla, avlas, konservasion
konuşmak favlar
konuştu avlo
konuşur avlash
konuşurlar avlan
konuşursun avlas
konuşuruz avlamos
kopya kopia, kopias
kor braza
koridor koridor, koridores
korkak espantoza, espantozas, espantozo, espantozos
korkmak espantarse
korku espanto
korkunç espantavle
korkunçlar orivles
korkutmak espantar
korkutucu temeroza, temerozas, temerozo, temerozos
koro koro, koros
koruk agras
kostüm vestido, vestidos
kovma ekspulsion
koymak apozar, meter
koyun karnero, oveja, ovejas
kozalak fruto del pino
koç karnero
koşmak korrer
koşu korrida, korridas
kral Rey, Reyes
kral ile ilgili real
kravat kravata
krem karamel krem karamel
kriter kriter
kriz kriza, krizas
kuaför kuafor
kucaklama abraso
kucaklamak abrasar
kulak oido, oreja, oyido, oyidos
kulaklar oidos, orejas
kule kula
kullanabilmek dispozar
kullanmak uzar, uzarlo
kullanılmış uzada, uzadas, uzado, uzados
kumandan komandante, komandantes
kumbara kamiziya
kumral shaten
kundak bezi fasha
kundak takımı fashadura
kundura kundurya
kunduracı kunduradji
kupa tasa, tasas
kural ley, presepto, regla, reglas
kurban sakrifisio, viktima, viktimas
kurmak kurdear, kurear
kurs korso, korsos, kurso, kursos
kurt lovo, lovos
kurtarmak salvar
kurtlu haryento
kuru ekmek mendrugo
kuru fasulye ava
kuru ot yerva seka
kuru üzüm pasa
kurultay kongreso
kuruluş fondasion, fondasiones
kurum organizasion, organizasiones
kurutmak sekar
kurşun plomo
kurşun kalem kalem
kurşun kalemler kalemes
kusur kusur, resto
kutlamak fiestar, selebrar
kutsal santa, santas, santo, santos
kutsal kitap Biblia
kutsamak bendizir
kuvvet fuersa, fuersas, poder
kuvvetli fuerta, fuertas, fuerte, fuertes
kuvvetsiz flaka, flako
kuvvetsizler flakas, flakos
kuyruk kola
kuyumcu djoyero
kuzen prima, primas, primo, primos
kuzey norte
kuzu kodrero, kodreros
kuş pasharo
kuş yuvası nido, nidos
kuşak sintura, sinturas
kuşatmak entornar
kuşkonmaz asparago
kuşlar pasharos
kâfi bastante
kâğıt papel, papeles
köfte kofte, kopeta
kök rais, raises
kökenler orijenes
kömür karvon
köpek perro, perros
köprü ponte, pontes
kör siega, siego
körler siegas, siegos
kötü negra, negras, negro, negros
kötüler malos
kötülük mal, negregura
köy kazal
köylü kazalina, kazalinas, kazalino, kazalinos
küf mofa, mofo
küflenmiş enmofesido
küflü amofado, mofozo
kül siniza
külah bonete
külot bragas
kültür kultura, kulturas
kültürel kultural
kültürlü kultivada, kultivadas, kultivado, kultivados
kümes gayinero
küpe eskularicha
küpeler eskularichas
kütük tronko, tronkos
kütüphane biblioteka
kütüphaneler bibliotekas
küçük chika, chikas, chiko, chikos
küçük bahçe guerta, guertas
küçük balık alicha
küçük çocuk kria, krias, krio, krios
küçüklük chikez
küçültmek enchikeser
küçümseme desdenio
kıl pelo
kılıf kacha
kılıç espada, espadas
kımıldatmak menear
kın kacha
kıraça alicha
kırmak romper
kırmızı kolorada, koloradas, kolorado, kolorados
kırmızı şarap vino kolorado
kısa kurta, kurtas, kurto, kurtos
kısa boylu kurta, kurtas, kurto, kurtos
kısaltma abreviasion, abreviasiones
kıskançlık embidia, selo, selos
kısmet mazal
kısmetli mazaloza, mazalozas, mazalozo, mazalozos
kısmetsiz desmazalada, desmazalado
kısım parte, partes, partida, partidas
kıta kontinente
kıtalar kontinentes
kıvılcım senteya
kıymet valor, valores
kıymetli presiado, presioza, presiozas, presiozo, presiozos
kıyı kosta
kız fija, fijas, fijo, fijos, ija, ijas, muchacha, muchachas
kızartmak freir
kızgın arraviada, arraviadas, arraviado, arraviados
kızgınlık kolora
kızkardeş ermana, ermanas
kızıl saçlı ruvia, ruvias, ruvio, ruvios
kıç kulo
kış invyerno
ladino ladino
laf avla, avlas
lagün lago
lagünler lagos
lahana kol
lamba lampa
lambalar lampas
laçka flosha, floshas, flosho, floshos
leblebi bilibiz
lehçe avla, avlas, dialekto, dialektos, idioma, idiomas
leke mancha, manchas
leylek sigonya
lezzet pasto
lezzetli savroza, savrozas, savrozo, savrozos
leğen payla
leğenler paylas
limit limito
limon limon, limones
linguistik linguistika
link enlase
linkler enlases
lira lira
lisan lashon, lingua, linguas
lisans lisensia, lisensias
lise kolej
liste lista, listas
lokanta restorante, restorantes
loş bruska, bruskas, brusko, bruskos
lugat diksionario, diksionarios
lâf atma shakaruka
lâf atmak azer shakaruka
lâkin pero
lânetli maldicha, maldichas, maldicho, maldichos
lâzım menester
lüks lukso, luksyoza, luksyozas, luksyozo, luksyozos
lütuf favor
lıder giador, giadora
maada salvo
maalesef malorozamente
macaristan Ungaria
madalya medalya, medalyas
madde artikolo, artikolos, material, materiales
madem ki una vez ke
magen david (davud'un kalkanı) Magen David
mahal sitio, sitios
mahalle maale
mahkûmiyet kondanasion
mahrumiyet afrision
mahsus partikolar
makale artikolo, artikolos
makara karrucha
makas tijera
makaslar tijeras
makine makina, makinas
makiyaj yapmak makiyarse
maksat entision, entisiones
mal proprieta
mal olmak kostar
mal sahibi propietaria, propietario, propozo
malzeme gomo
malûmat informasion
mandarina mandarina
maneviyat moral
mango mango
mantar korcho, shampinyon
mantık lojika, razon
manzara vista, vistas
manşet mansheta
marka marka, markas
mart marso
martaval estorias
maruz bırakmak ekspozar
masa meza, mezas
masa örtüsü mantel, manteles
masal estoria, estorias, konseja, kuento
masallar kuentos
masum inosente, inosentes
matbaa imprimeriya
matbaacı emprimador
matem dolio
maun akaju
mavi blu
maydanoz maydanoz, pershil
mayıs mayo
mazeret ekskuza
mazi pasada, pasado
mazur görmek eskuzar
mağara meara
mağaza magazen, magazenes
mağdur viktima, viktimas
mağrıbî mora, moras, moro, moros
maşrapa djarro
meblağ emporto
mecbur etmek ovligar
mecburiyet ovligasion, ovligasiones
meihur konosida, konosidas, konosido, konosidos
meksika Meksiko
mektup letra, letras
melek andjelo
memleket pais, paises, payis
memnun kontente, satisfecha, satisfechas, satisfecho, satisfechos
memnun etmek kontentar
memnuniyet plazer
mendil rida, ridas
menfî negativa, negativas, negativo, negativos
menşe orijen
merak kudiado, kuriozita
merak etmek kudiar
merakla kuriozamente
meraklı kurioza, kuriozas, kuriozo, kuriozos, pregunton, preguntona
merci autoridad
merdiven eskalera
merhamet piadad
merkez sentro, sentros
mermi bala
mesaj mesaje, mesajes
meslek ofisio, ofisios, profesion
meslekler profesiones
meslektaş kolega, kolegas, kolego, kolegos
mesleğini icra etmek profesar
mesuliyet responsabilitad
metin teksto, tekstos
metro metro
mevsim sezon, sezones
mevzu tema, temas
meydan plasa, plasas
meydana gelmek afitar, produizirse
meyletmek enklinar, inklinar
meyva fruta, frutas
meyva (ağacı) de fruta
meyvaci frutero
meyvalik (kâse) frutiera
mezarda yatmak yazer
mezardan çıkmıs gibi komo de betahayim
mezarlık sementario, sementarios
meze ordovres
meziyet kualidad
mezun diplomada, diplomado
meşe rovle
meşgul okupada, okupadas, okupado, okupados
meşgul etmek okupar
meşum funesta, funestas, funesto, funestos
mide estomago
mihenk taşı menk
miktar emporto
millet nasyon, nasyones
millî nasional
milyon milyon, milyones
miras erensia, erensias, patrimonyo, suksesion
misafir musafir, musafires
misafirlik vijita, vijitas
misafirperver ev sahibi anfitrion, anfitriona
misal enshemplo, enshemplos
misâl egzempio, egzempios
miyop miyope
mobilya moble, mobles
moderatör moderador, moderadora
moderatörler moderadoras, moderadores
modern moderna, modernas, moderno, modernos
moral moral
morfin morfina
morina balığı bakanyado
motel motel, moteles
motor motor
motorlar motores
motorlu tekne barka motorizada
motorsikletler motosikletas
motosiklet motosikleta
mucibince asigun
mucize mirakolo, mirakolos
muhafaza etmek konservar, prezervar
muhakkak sierta, siertas, sierto, siertos
muharebe batalia
muhtelif diverso, varia, varias, vario, varios
muhterem estimada, estimadas, estimado, estimados
muhteşem manyifika, manyifikas, manyifiko, manyifikos
mukabele etmek replikar
mukaddes santa, santas, santo, santos
musevi djudia, djudio
musevice djudeo-espanyol
musevilik djudaismo
mutabakat akordo
mutabık kalmak akordarse
mutfak kozina, kozinas
mutlak absoluto
mutlu feliche, feliches
mutluluk bonora, felisida
muz banana, bananas
muşmula eshkidunya, mushmula
muşmulalar eshkidunyas
mücadele etmek luchar
mücevher djoya
mücevherle örtülü yena de djoya, yeno de djoya
müdafaa - men etmek defender
müdür direktor, direktora, direktoras, direktores
müessese instituto, institutos
müfettiş investigador, investigadora, investigadoras, investigadores
müfreze destakamento
mühür timbro, timbros
mühür ıstampa estampa, estampas
mühürlemek estampar
mükemmel ekselente, perfekta, perfektas, perfekto, perfektos
mükemmellik perfeksion
mülk proprieta
mülkiyet posesion, posesiones
mümkün oportuno, posivle
münakaşa diskusion
münakaşa etmek diskutir
münasip olmayan inkonvenivle
münazara debate
mürekkep tinta
mürekkepler tinta
müspet pozitiva, pozitivas, pozitivo, pozitivos
müstahdem empiegada, empiegadas, empiegado, empiegados
müstemleke koloniya, koloniyas
müteakiben suksesivamente
müteakip suksesiva, suksesivas, suksesivo, suksesivos
müteşekkir olmak agradeser
müzakere diskusion
müze muzeo, muzeos
müzik muzika
müşahade - riayet etmek observar
müşterek komun, komunes
müşteri kliente, klientes
nabız puso
nakış işlemek brodar
nalın galecha, galechas
nar agranada, agranadas
nara grito, gritos
narin fina, finas, fino, finos
nasihat konsejo
nasihat etmek konsejar
nasip mazal
nasip olan fadada, fadadas, fadado, fadados
nasıl komo
nasır kayo
nazar aynara
nazi nazi
naziler nazis
ne ke, kualo, ni
ne kadar kuanto
ne zaman kuando
neden deke
nedeniyle achakes
nefis delisiozo
nefret etmek aborreser
nehir rio
nehirler rios
nemli umida, umidas, umido, umidos
nerede ande
nereden de ande
neresi ande
nereye ande
nesil jenerasion, jenerasiones
nev'i şahsına münhasır partikolar
neye para ke
nezaket politeza
nezle abashada, abashamiento
nezle olmak aferrar abashada
nezleli abashamentado
neşe alegria, alegrias
neşeli alegre, alegres
neşir emision
neşretmek publikar
nihayet a la fin, enfin, finalmente
nisan avril
nitelemek kalifikar
niyaz etmek arrogar
niye deke
niyet etmek aprovar
niçin para ke, por ke
nişanlı novia, novias, novio, novios
nişanlılık espozorio
noel Noel
noksan manka, manko
numara numero, numeros
numaracı hadroza, hadrozas, hadrozo, hadrozos
nüans nuans, nuanses
o akel, akeya, akeyas, akeyo, akeyos, el, lo, se
o (dişi) la
o (kadın için) eya
o derece tan
o kadar tan, tanta, tanto
o zaman entonses
objektif objektiva, objektivas, objektivo, objektivos
ocak Jenero
ocak ayı enero
oda kamareta
odalar kamaretas
ok flecha, flechas
okul eskola, eskolas
okuma meldadura, meldaduras
okumak meldar
okur lektor, lektores
okşamak karesar
olan ke tiene, lo
olanak oportunidad
olay afito, kavzo, kavzos
olay (önemsiz) insidente, insidentes
olağan korriente
olduğu halde aunke
olgu fakto, faktos
olmak akonteser, aver, estar, ser
olumlu posivlemente, pozitiva, pozitivas, pozitivo, pozitivos
olumsuz negativa, negativas, negativo, negativos
olur olmaz apenas ke
omuz ombro
on diez
ona le
onarmak restorar
onbir onze
oniki dodje
onlar eyas, eyos
onların sus
onun su
onuncu diezen
opera komik operetta
operet operetta
orada aya
ordu armada, armadas
organizatör organizador, organizadora, organizadoras, organizadores
orijin manadero, manaderos
orijinal orijinal, orijinales
orta media, medio, medios
ortada en medio
ortak haver, komun, komunes
ortaklar haverim
ortaya çıkmak surjir
osmanlı otomano
ot yerva
otel otel, oteles
otlamak komer yerva
otobüs otobus, otobuses
otomobil otomobil, otomobiles
oturacak asentador
oturmak asentarse, morar
ova yanura
ovmak fregar
oylama votasion
oynamak djugar
oysa aser ke, portanto
oyun djugo
oyun (tiyatro) piesa de teatro
oyuncak djugete
oyuncak bebek kukla, kuklas
oyuncu djugador, djugadora
oyuncular djugadoras, djugadores
oyunlar djugos
oğlan muchacho, muchachos
oğul desendiente, desendientes, fija, fijas, fijo, fijos, ijo, ijos
padişah sultan
paha koste, kostes
paha biçmek estimar
pahalı kara, karas, karo, karos
palanga karrucha
palto pardesu
palyaço paylacho, paylachos
pamuk algodon
pandemi pandemiya
pandemiler pandemiyas
pandispanya pan espondjado, pandispanya
para dinero, moneda, para, paras
paralel paralela, paralelo
paraleller paralelas, paralelos
parantezler parantezes
pardesü pardesu
pardon pardon
parmak dedo, dedos
parça pedaso, pedasos
pasaport pasaporto, pasaportos
pasta pasta, pastel
pastas pastas, pasteles
patates patata, patatas
patlamak arreventar, eksplozar
patlıcan veya kabak böreği almodrote
patron ama, amas, amo, amos, patron
patırdı barana
paviyon paviyon
pay parte, partes
paylaşmak partajar
pazar alhad, bazar, soko
pazar günü alhad
pazarlar bazares
pazarlık etmek tratar
pazartesi lunes
pazi pazi
paça eti peshe
paçavra handrajo, handrajos, trapo
peki buena, buenas, bueno, buenos
peksimet biskuchada
pembe roz
pencere ventana
pencereler ventanas
perde akto, kortina
perdeler kortinas
peri fada
perşembe djueves
petrol petrolio
peynir kezo
peynirler kezos
peynirli hamur işi boyo de rayo
pike dalış presipitado abasho
piknik yemeği yemek merendar
piliç gayna, poyo
pirinç arroz
pis suzia, suzias, suzio, suzios
pis koku fedor
pis pis kokmak feder
piyasaya sürme lansar
pişirilmiş gizado
pişirmek kozer
pişman olmak arrepintirse, regretar
pişmanlık arrepentimiento
plaj plaj
plajar plajas
plak disko
polis polisiya
politika politika
polonya Polonya
popüler popular, populara
portakal portokal, portokales
portekizce portugez
portre portreto, portretos
portre yapmak azer portreto
posta mel, posta
potasyum potasio
prasa prasa, prasas
pratik pratika, pratikas, pratiko, pratikos
prenses prensesa, prensesas
problem problem, problema, problemas
profesyonel profesional
profil perfil
program programa, programas
proje prodjekto
promosyon promosion
prova prova, provas
psikiatri psikiatriya
pul timbro, timbros
pupa popa
pus bruma
puslu brumozo
püskürtmek arrufiar
pırasa kayganası prasifuchi, prasifuchis
rabıtasız desmodrado
radio radio, radios
rahat kalma, kalmo
rahat etmek estar repozado
rahatsız etmek aturvar, fishugar, molestar
rahatsız olmak estar desrepozado
rahatsızlık desrepozo
rahibe religiosa
rahibeler religiosas
rahip religioso
rahipler religiosos
rahmetli defunkta, defunktas, defunkto, defunktos
rakkam numero, numeros
rakı raki
rayiha parfum, parfumes
razı olmak konsentir
rağmen aunke, malgrado
reddetmek refuzar
refah prosperidad
refah içinde prospero
refakat etmek akompanyar
rehber giador, giadora
rekabet edici kompetitiva, kompetitivas, kompetitivo, kompetitivos
rendelemek rayador, rayar
renk kolor, kolores
resim foto, fotos, imaje, imajes, tablo
resmí ofisial
resmí evrak dokumento ofisial
ressam pintador, pintadora
retina retina
revir enfirmeria
reçete recheta, rechetas, resefta, reseftas
reşit mayor
reşit olmayan minor
rica etmek rogar
risk riziko, rizikos
risketmek rizikar
roket roketa
roman romanso, romansos
ruh alma
rum grega, grego
rutubetli umida, umidas, umido, umidos
röportaj reportaje, reportajes
rüstik rustika, rustikas, rustiko, rustikos
rütbe grado, grados
rüya görmek sonyar
rüzgâr ayre
rüzgârlı ventozo
saat ora, oras
sabah demanyana, manyana
sabit fiksa, fiksas, fikso, fiksos
sabun shavon, shavones
sabır pasensia
sabırsız impasiente
sadece sola, solamente, solo, solu
sadık fidel
safran alsafran
saha kampo
sahan kacharola
sahibe balabaya
sahibeler balabayes
sahibesi bulisa, bulisas
sahifelendirme kompajinasyon
sahil kosta
sahip ama, amas, amo, amos, balabay, patron
sahip olmak posedar, tener
sahipler balabayas
sahne shena, shenas
sair otra, otras, otro, otros
sakat enfirma, enfirmas, enfirmo, enfirmos
sakin kalma, kalmo
sakinler kalmas, kalmos
saklamak guadrar
saklanmak eskonderse
saklı eskondida, eskondido
sakız almastiga
salak bovo
salata salata, salatas
salatalık hohombro
saldırmak asaltar, atakar
sallamak echar, menear
sallanmak kunarse
salya bava
salı martes
salıncak kuna
samimi franka, franko
samimiyet intimidad
samimî sinsera, sinseras, sinsero, sinseros
sana te
sancak bandiera, bandieras
sandalye asentador, siya
sandalyeler siyas
saptamak fiksar
saray Korte
sardunya jeraniom
sarhoş borracha, borrachas, borracho, borrachos
sarı amariya, amariyas, amariyo, amariyos
sarılmak abrasar
sarılış abraso
sarışın blonda, blondas, blondo, blondos
satmak vender
satın almak merkar
satış vendida, vendidas
sayfa oja, pajina, pajinas
saygı omenaje, respekto
saymak kontar
saç kaveyo, kaveyos
saçma patrania
saçmak verter
saçmalık bavajada
sağ derecha
saği salim salvo
sağlam rezia, rezias, rezio, rezios
sağlıklı saludoza, saludozas, saludozo, saludozos
sebebiyle por modre
sebep kavza, razon
sebep olmak kavzar
sebze zerzevat
sebze bahçesi guerto
sedye anda
sefarat sefarad
sefaratlar sefaradim
sefir embasador
sefâlet mizeria, mizerias
sekizinci ochen
sekreter sekreter
seks sekso, seksos
sel mabul
selvi selvi
selâm shalom
selâm (söylemek) saludes
selâm (vermek) saludo, saludos
sempatik simpatika, simpatikas, simpatiko, simpatikos
sen ti, tu
sendelemek pedrer el ekilibro
sene anyo
seneler anyos
senelik anyada
seni te
senin tu, tus
seninle kon ti
senli benli konusmak tutuayar
serbest libre
sergi ekspozision
serin freska, freskas, fresko, freskos
serpmek sarpikar
sert bruska, bruskas, brusko, bruskos, dura, duras, duro, duros
servet fortuna
servi selvi
ses boz, bozes, son, sonete, sonido
sesli harf vokal
sessiz harf konsonante, konsonantes
sevda amor, amores
sevgi amor, amores
sevgili amante, amantes, kerida, kerido, presiado
sevimsiz mursa
sevindirmek embrenear
sevinmek embrenearse, gustarse
sevinç alegria, alegrias
seviye nivel, niveles
sevk ardor
sevk etmek espedir
sevmek kerer, kerer bien
seyahat viaje, viajes
seyahat etmek viajar
seyirci espektador, espektadores
seyirciler publiko, publikos
seyretmek kontemplar
sezmek sintir
seçim eleksion, seleksion
seçme seleksion
seçmek elijir, eskojer
sigara sigaro, sigaros
sigorta etmek asegurar
silah arma
sille chaketon
silmek efasar
siluet silueta
simit yevrek
sinagog kal, kales, keila, sinagoga, sinagogas
sinek moshka, moshkas
sinema sinema, sinemas
sinirli inyervoza, inyervozo
sinirliler inyervozas, inyervozos
sipariş etmek enkomendar
sis bruma, nevlina
sisli brumozo
sistem sistema, sistemas
site sitio, sitios
sivil sivil
siyah preta, pretas, preto, pretos
siz vos, vozotras, vozotros
siz bilirsiniz el save
size vos
sizin vuestra, vuestro
sizli bizli konuşmak vuvuayar
sokak kaleja, kalejas, kaye, kayes
sokmak enkashar
sokmak (sivri bir şey) enfinkar
sol siedra
solak siedrera, siedreras, siedrero, siedreros
solucan guzano, guzanos
somurtkan mursa
son dalkavo, fin, final, finala, finales, kavo
son bulmak akavar
sonbahar otonyo
sonbaharlar otonyos
sondaki dalkavo
sonra despues, detras, dospues
sonraki el de despues
sonuncu dalkavo, ultima, ultimas, ultimo, ultimos
sonunda a la fin, finalmente
sonuç konkluzion, konkluziones
sonuç olarak por konsekuensa
sormak demandar, preguntar, pruntar
soru demanda, demandas, kestion, kestiones, pregunta, preguntas
soru listesi kestionario, kestionarios
sosyal sosyal
soy rasa, rasas
soyadı alkunya
soykırım shoa
soymak deskorchar, mundar
soyundan gelen desendiente, desendientes
soğan sevoya
soğuk frio, frios, yelada, yelado, yelados
soğuk kanlılık sangre fria
soğuklar yeladas
spiker spiker, spikeres
spor espor, sport, sportes
stilist stilista
su agua
su birikintisi balsa
su içirmek abrevar
su vermek abrevar
sual demanda, demandas
sulamak abrevar, arrozar, arrufiar, arrufyar
sultan sultan
sunuş introduksion, introduksiones
surat facha, fachas, figura, kara
suratsız deskarada, deskaradas, deskarado, deskarados
susam sesamo
susmak kayarse
suz sin
söndürmek amatar
söylemek dezir, dizir
söz vermek prometer
sözlük diksionario, diksionarios
sükût silensio, silensios
sülale mishpaha
süpermarket supermarket
süpürmek barrir
süre tiempo
sürekli abitual, abituales, kontinual, kontinuo, perpetual
süresince durante, mientres
süreç durasion
sürgüne göndermek egziliar
sürmek konduzir, subsistir, turar
sürü revanyo
sürücü konduktor, konduktora
süt leche
sütun kolona, kolonas
süzgeç kolador
süzgeçler koladorer
sıcak kayenta, kayente
sıcak basması alhamora, chapetas
sıcaklar kayentas
sıcaklık kalor, kalores
sıfat adjektivo, adjektivos, ajektivo, ajektivos
sıfatsal adjektival
sıhhat salud, sanedad
sıhhatli saludoza, saludozas, saludozo, saludozos
sık sık akorruto
sıkmak apretar
sınavı başarmak reushir el egzamen
sınavı başarmamak no reushir el egzamen
sınaî industrial
sınıf klasa, klasas
sınır frontiera, frontieras
sır konfidensia
sıra kola, numero, numeros, sira, torno
sıraya koymak eskalonar
sırnaşıklık pezgades
sırt espalda, espaldas
sızlanmak mungrinear
sıçramak saltar
sığmak kaver
sığınak abrigo, abrigos
sığınmak refujiarse
tabak chini, plato, platos
taban patin
tabanca revolver
tabiat natura
tabii natural, naturala, naturalos
tabií naturalmente
tablo tablo
tabur batalyon
tabure tabure
taciz etmek fishugar
tad savor, savores
tadmak tomar savor
tadını çıkarmak gozar
tafta tafta
tahayyül etmek imajinar
tahkik investigasion
tahkikat Inkizision
tahkir etmek umiliar
tahmin etmek endevinar
tahrir redaksion
takat fuersa, fuersas
takdim introduksion, introduksiones
takdim etmek prezentar, someter
takdir edilen apresiar
takdir etmek estimar
takip eden siguiente
takip etmek perseguir, seguir
takke bonete, takia, takias
taklit etmek imitar
takriben aproksimativamente
takunya galecha, galechas
takvim kalendario
takvimler kalendarios
takım elbise komple
talebe eleva, elevas, elevo, elevos
talep demanda, demandas
talih bonora
talihsiz desdichado, desmazalada, desmazalado
talihsizlik desgrasia, manziya
tam djusta, djustas, djusto, djustos
tamam djusta, djustas, djusto, djustos
tamamen enteramente, kompletamente, todo enduna
tamamlamak kumplir
tamamlandı kompleta, kompleto
tamamlandılar kompletas, kompletos
tamamlanmış komplido
tamir etmek adovar, reparar
tane deya
tank tank
tanzim arreglamiento
tanzim etmek arreglar
tanıdık konosida, konosidas, konosido, konosidos
tanımak konoser
taraf parte, partes
taraftar partizante, partizantes
tarak peyne
taraklar peynes
taranmak peynarse
tard ekspulsion
tarif deskripsion, deskripsiones
tarif etmek deskrivir
tarih data
tartışma diskusion
tarz forma, formas, manera, maneras
tasarruf etmek ekonomizar
tashih etmek korijar
tasvir imaje, imajes
tat gusto
tatil vakansas
tatliı dulse
tatlı sharope
tatlı (yemek üstü) savor de boka
tatlı kurabiyeler reshas
tatmak (şarap) degustar
tava sarten, tava
tavan techo, techos
tavan arası musandara
tavsiye konsejo
tavuk gayina, gayinas
tavuklar gaynas
taze freska, freskas, fresko, freskos
taş pina, pinas
taşra provensia
taşımak yevar
taşıt aracı instrumento de lokomosion
tebaa sudita, suditas, sudito, suditos
tebrik felisitasion, felisitasiones
tecrübesiz adjami
tedarik etmek abasteser
tedbirsizlik imprudensia
tefekkür etmek meditar
teferruat detalios
tehir etmek atrazar
tehlike perikolo
tehlikeli perikoloza, perikolozas, perikolozo, perikolozos
tehlikeli biçimde perikolozamente
tek unika, unikas, uniko, unikos
tek heceli kelime monosilabo
tekerlek karucha, karuchas
tekerlek çark chark
teklif propozision, propozisiones
teklif etmek propozar
teknoloji teknolojia
teknolojiler teknolojias
teknısyen teknisyen
tekrar tekrar kontinual
tekrar tetkik etmek revizar
tekrarlamak repetar
tekrarlanan repetida, repetidas, repetido, repetidos
tel şehriye fideos
telefon telefon, telefones
telefon etmek telefonar
telekomünikasyon telekomunikasion
telkin etmek sujerar
telâffuz etmek pronunsiar
telâş prisa
telâş etmek apresurarse
telâşa düşürmek alarmar
temas kontakto, kontaktos
tembel haragan, haragana, paresoza, paresozas, paresozo, paresozos
tembellik pareza
tembih enkomendansa
tembih etmek enkomendar
temdit etmek prolungar
temel baza
temenni etmek ogurar
temin asegurar
temin etmek abasteser
temiz limpia, limpias, limpio, limpios
temizlemek alimpiar
temizlik limpieza
temmuz djulio
temsilci atamak delegar
tencere kacharola
tente tenta, tentas
tepsi tepsi
tercih etmek preferar
tercüman traduktor, traduktora, traduktoras, traduktores
tercüme traduksion, traduksiones
tercüme etmek traduizir, tresladar
terk etmek abandonar
terlik charuka, pantofla, sapato, sapatos
ters bruska, bruskas, brusko, bruskos, kontrario
tersine arreves, roves
tertip kombinasion, kombinasiones, kompajinasyon
teselli konsolasion
teselli etmek afalagar, konsolar
tesis etmek estableser
teslim etmek entregar
teslim olmak renderse
testi kantaro
tevkif etmek arrestar
tevsi etmek dezvelopar
teyid etmek konfirmar
teyze tia, tias
tez tezis
tezahürat yap. manifestar
tezahürat yapmak demostrar
tezgâh kontuar
teşekkür grasias, mersi
teşekkür etmek rengrasiar
teşhir ekspozision
teşhir etmek ekspozar
teşkilat organizasion, organizasiones
teşvik etmek enkorajar
tilki renar
tin alma
tip klase, tipo, tipos
tipa tapon, tapones
titin chupeta
titrek tremblante
titremek tremblar
tiyatro teatro, teatros
tok arta, artas, arto, artos
tokat chaketon
top bala, kanon, kanones
topal kosha, koshas, kosho, koshos
topaç toka
toplam total
toplamak arrekojer
toplantı reunion, reuniones
toplu iğne alfilar, alfinete
topluluk kolektividad, kolektividades
toplum komunidad, komunidades
toprak tierra
toprağı sürmek arar
torba bolsa
torun inyeta, inyetas, inyeto, inyetos
trafik sirkulasion, trafiko
trafik lambasiı lampas de trafik
trajedi trajedia
traktör tractor
tramvay tramvay, tramvayes
tranzit tranzito
traş olmak araparse
tren treno, trenos
tropik orman shara tropikal
tualet tualeta, tualetas
tufan mabul
tuhaf toaf
tuhafiye merseriya
tutkun aferrada, aferradas, aferrado, aferrados
tutmak tener
tuz sal
tuzlanmış hamsi koyadura
tuzluk salero
tâviz vermek konseder
töre kostumbre, kostumbres
tövbe arrepentimiento
tüccar komersante
tüfek fuzil
tükenmez kalem stilo, stilos
tükürmek eskupir
tülbent toka
tüm dikkatini vermek embolverse
tüp kanyuto, tubo, tubos
tür djenero, klase, tipo, tipos
türkiye Turkia
türkiyeli turkana, turkanas, turkano, turkanos
türkçe turka, turko
türkü kante, kantes
tütsülemek aumar
tımarhane timarana
tıp medikeria
tıpkısı una, uno
tırnak unya, unyas
ucuz barata, baratas, barato, baratos
ufuk punta
ulaşmak alkansar
ulaşım transportasion
ulu omnipotente
ulus nasyon, nasyones
umursamazlık deskudio
umut aftaha, esperansa
umutsuzluğa kapılmak dezesperarse
un arina
unutmak olvidar, olvidarse
unvan titolo, titolos
us razon
usandırıcı fastidioza, fastidiozo
usanç infasio
usare (meyva suyu) sumo
uslanmak arresentarse
usta haham, maestra, maestras, maestro, maestros
utangaçlar timidas, timidos
uyanmak espertar, espertarse
uyanık espierta, espierto
uyanıklar espiertas, espiertos
uydu çanağı chanaka de sateiit
uygulama aplikasion
uygulamak pratikar
uygulamalr aplikasiones
uygun apropiada, apropiadas, apropiado, apropiados, konveniente, oportuno
uyku esfuenyo
uymak koensidar
uyruk sudita, suditas, sudito, suditos
uyudum durmi
uyum sağlamak akomodar
uyumak durmir
uyuz tinya
uyuşmak koensidar
uyuşturucu droga, drogas
uzak leshana, leshanas, leshano, leshanos
uzaklaştırmak aleshar
uzakta leshos
uzamak ekstender
uzanmak espandirse
uzatma prolungasion
uzatmak alargar, ekstender, espander, espandir, prolungar
uzay espasio, espasios
uzlaşmak akordar
uzun larga, largas, largo, largos, lungo
uzun boylu alta, altas, alto, altos
punta
uçak avion, aviones
uçmak bolar
uçurum presipisio
uğraşmak ograshear
v.s. Ets.
vadi valey, vaye
vah! Guay!
vahim grave, graves
vahşî salvaje
valiz validja, validjas
vapur vapor
var ay
var olmak egzistir
varmak arrivar, ayegar
varsın estas
varsınız estes
vasıl olmak yegar
vatikan Vatikán
vazgeçmek arrepentirse
vazife (spor) dever, mision
vaziyet situasion
vazo vazo
vazolar vazos
ve e, i
ve saire Ets.
veba landra
vefat muerte
vefat etmek murir
vekil ministro, ministros
veraset erensia, erensias
verem tekia
veresiye fiado
verilen emprestimo
vermek dar
vermek (ürün) render
versiyonlar versiones
vesika dokumento
veteriner veterinara, veterinaro
veterinerler veterinaras, veterinaros
veya e, o
vezne kasha
vicdan konsensia
viraj korva, korvas, viraje
vitamin vitamina
vitrin vitrina
vuku bulmak afitar, akonteser
vurmak aharvar
vücut puerpo, puerpos
ya a, al
yabancı ajena, ajenas, ajeno, ajenos
yadigâr rekuerdo
yahudi djudia, djudio
yahudice djudeo-espanyol
yahudilik djudaismo
yahudıler djudias, djudios
yahut e, o
yakalamak aferrar
yaklaşmak aserkarse
yaklaştırmak aserkar
yakmak asender, kemar
yakın el de despues, proksima, proksimas, proksimo, proksimos, serka, serkana, serkanas, serkano, serkanos
yakınmak adolensyarse, kesharse
yakışmak ir
yakışıklı yakishikli, yakishiklis, yakishikliya, yakishikliyas
yalan mentira, mentiras
yalancı mentirosa, mentiroso
yalancılar mentirosas, mentirosos
yalnız sola, solo
yalnızlık soledad
yan lado, lados
yanak kara
yangın fuego
yaniışlar yerros
yanlış yerro
yanık kemada, kemadas, kemado, kemados
yanılmak faltar, mankar, yerrarse
yapabilmek pueder
yapboz romperkavesa
yapbozlar romperkavesas
yapmacık hal hadras
yapmak azer, fazer
yaprak oja
yapılmış iş echa
yara ferida
yaralamak ferir
yaralı ferida, feridas, ferido, feridos
yaramaz mala, malo
yarar avantaje
yaratmak krear
yaratıcı kriador, kriadora
yaratıcılar kriadoras, kriadores
yaratık kriansa, kriansas
yardım ayuda, ayudo
yardım etmek abediguar, asistir, ayudar
yardıma koşmak akudir
yargıç djuzga, djuzgas, djuzgo, djuzgos
yarmak (suyu) arar la mar
yarı mitad
yarım media, medio, medios
yarın amanyana, manyana
yarısı mitad
yaslanmak arrimarse
yassı yana, yanas, yano, yanos
yastık almada, almadas, kavesal
yatak kama
yatak odası dormitorio
yatakhane dormitorio
yataklar kamas
yatmak echarse, espandirse, yazer
yatırım yapmak investir
yatıştırmak trankilizar
yavaş avagar
yavru kreatura, kreaturas
yavru kedi gatiko
yay arko
yayan a pie
yaygın espandida, espandidas, espandido, espandidos
yaymak difuzar, espandir
yayın difuzyon, emision
yayınlamak publikar
yaz enverano
yazar autor, autores, eskritor, eskritora, eskritoras, eskritores
yazmak eskrivir
yazı eskrito, eskritos, eskritura, yanura
yazıcı katvan
yazık pekado
yazım ortografia
yazımla ilgili editorial
yağ azete, godrura
yağmur luvia, luvya
yaş edad
yaşamak bivir
yaşlı nikochiri
yaşlı erkek aedado
yaşlı erkekler aedados
yaşlı kadın aedada
yaşlı kadınlar aedadas
yaşlılık vejez
ye a, al
yedinci sieten
yel ayre
yelken vela
yelkenli embarkasion kon vela
yemek komida, komidas
yemek pişirmek gizar
yemek suyu kaldo
yemek yemek komer
yemin etmek djurar
yeni mueva, muevas, muevo, muevos
yeni evli novia, novias, novio, novios
yeniden de muevo
yenilemek renovelar
yer lugar, lugares, sitio, sitios
yer elması Dombala
yerine koymak meter en lugar de
yerleştirmek situar
yeryüzü tierra
yeter ya basta
yeterince bastante
yetki derecho, dirito
yetmek abastar
yeşil vedre
yeşil biber pimienton, pimientones
yidiş yiddish
yine de muevo
yirmi vente
yiyecek de komer
yiyip yutmak devorar
yiğit baragan, korajozo
yok olmak despareser
yoksa si no
yokuş suvida
yol kamino, kaminos
yolcu pasajera, pasajeras, pasajero, pasajeros
yoldaş kompanyera, kompanyero
yoldaşlar kompanyeras, kompanyeros
yorgan kolcha
yorganlar kolchas
yorgun fatigada, fatigadas, fatigado, fatigados, kansada, kansadas, kansado, kansados
yorgunluk kanserya
yorucu fastidiozas
yorulmak fatigar
yorum komentario, komente
yorumlar komentes
yoğunlaştırmak intensifikar
yoğurtçu yaurtchi
yukarda arriva
yumruk punyo
yumruklar punyos
yumurta guevo, guevos
yumurta sarısı yema
yunanlı grega, grego
yuğurt yogurt
yön direksion, direksiones
yönetici direktor, direktora, direktoras, direktores
yönetmek administrar
yönlendirmek orientar
yöre rejion, rejiones
yüce omnipotente
yüklemek kargar
yüksek alta, altas, alto, altos
yüksek dereceli hahamların giydiği cübbe djuben
yürümek kaminar
yüz facha, fachas, kara
yüz kızarıklığı alhamora, chapetas
yüzde por sien
yüzeysel superfisial
yüzme havuzu pisina, pisinas
yüzmek deskorchar, nadar
yüzsüz deskarada, deskaradas, deskarado, deskarados
yüzyıl siglo
yüzyıllar siglos
yüzük aniyo, aniyos
yüzünden achakes, por modre
yıkamak enshaguar, lavar
yıkanmak lavarse
yıkmak derrokar, destruir
yıl anyada, anyo
yıl olarak data
yılan kulevra, kulevras
yıldız estreya
yıldızlar estreyas
yıllar anyos
yırtmak arrazgar
zafer viktoria, viktorias
zahmet pena
zahmetine değmek valer la pena
zaman epoka, epokas, tiempo
zannetmek kreyer, pareserse
zar dado
zar zor apenas
zarar danyo
zarar etmek pedrer, piedrer
zarf anvelop
zarif elegante, elegantes
zaten zaten
zavallı povereto
zayıf flaka, flako
zayıflar flakas, flakos
zeki intelijente, intelijentes
zengin rika, rikas, riko, rikos
zerafet grasia
zerdeli zerdeli
zerzevat zerzevat
zevk gusto
zevk almak gozar
zihinde tartmak espekular
zil sonar
zira portanto
ziraatçi guertalana, guertalanas, guertalano, guertalanos
ziyan danyo, manziya
ziyaret etmek vijitar
zor difisil, zor
zorlu dura, duras, duro, duros
zulmetmek oprimir
zulüm afrision
zümrüt esmeralda
zırva bavajada, patrania
âdet kostumbre, kostumbres, uzo
çaba esforso, esforsos
çabalama hadrarse
çabalamak esforsarse
çabuk presto, rapidamente
çabukluk prestor
çakı navaja
çalgı çalmak tanyer
çalkalamak enshaguar
çalmak rovar
çalım hadras
çalışkan laborioza, laboriozas, laboriozo, laboriozos
çalışma estudio
çalışma odası kamareta de estudio
çalışmak dedikarse, fonksionar, lavorar
çam fistığı pinyon
çamur lodo
çan kampana
çan çalmak sonar
çanak chanaka
çare remedio, remedios
çarpmak chaptear
çarpılmak estropiarse
çarpışmak chaptear
çarık charuka, sapato, sapatos
çarşaf savana
çarşaflar savanas
çarşamba mierkoles
çarşı bazar, soko
çarşılar bazares
çatal piron, pirones
çatışma batalia
çay chay
çağ era
çağırmak yamar
çekicilik salero
çekingen timida, timido
çekmece kashon
çekmek travar
çene keshada
çerçeve kuadro, kuadros
çevirmek entornar
çevre entorno, entornos
çevrili entornada, entornadas, entornado, entornados
çeyiz ashugar
çeyrek kuarto
çift par
çift sürmek arar
çiftlemek doblar
çiklet chiklet
çilek freza
çilekler frezas
çim yerva
çimdik pelishko
çimdikler pelishkos
çinli kineza, kinezo
çirkin fea, feo
çirkinler feas, feos
çizim ilustrasion
çizimler ilustrasiones
çizme chizme
çizmeler chizmes
çiçek flor
çiçekler flores
çiçekçi florista, floristas, floristo, floristos
çiğ kruda, krudas, krudo, krudos
çiğnemek mashkar
çiş yapmak pishar
çoban choban
çocuk kreatura, kreaturas
çocukluk chikez
çok muncha, muncho, muy
çok miktarda mabul
çok mutlu tresalida, tresalidas, tresalido, tresalidos
çok sarhoş tinta
çok sarhoşlar tinta
çok sayıda olmak abondar
çok sevinmek tresalirse
çok soru soran pregunton, preguntona
çok soğuk yer buzana
çokluk alay
çorba supa, supas
çoğalmak aumentar, fruchiguar, kreser, muchiguar
çoğul plural
çoğullar plurales
çoğunluk majorita
çukulata chicolata
çökmüş achunkado
çöl dezierto
çömelmiş achunkado
çözüm solusion, solusiones
çözümlemek rezolver
çünkü porke
çürümüş haryento
çıkarma ekspulsion
çıkarmak kitar
çıkmak salir
çıkış salida, salidas
çıraklık aprendizaje
çığlık grito, gritos
óldürmek matar
ónemli mayor
órnek olabilecek egzemplar
ózel privada, privadas, privado, privados
öbür gün pasado amanyana
ödemek pagar
ödünç emprestada, emprestadas, emprestado, emprestados
ödünç alınan emprestimo
ödünç vermek emprestar
öfke birra, ira, kolora
öksürmek toser
öksürmeler toseres
ölmek murir
ölçmek mesurar
ölü defunkta, defunktas, defunkto, defunktos
ölüm muerte
ön cam vidro delantero
ön ek prefikso
önce antes, en primero
önceki gün antiyer
önde adelantre
önem emportansa
önemli emportante, emportantes
önemli olmak emportar
önemsiz liviana, livianas, liviano, livianos, minor
öngörü previsto
önlem prekosion
önlük delantal, prostela, prostelas
önünde delantre
öpmek bezar
öpücük bezo
ördek palaza, palazas, patona, patonas
örf kostumbre, kostumbres, uzo
örnek enshemplo, enshemplos
örtmek kuvrir
örtünmek abrigarse
örümcek aranya, tiralanya
örümcek ağı tiralanya
ötekiler otros
öyle tal
öyleyse dunke
özel espesial, partikolar, privada, privadas, privado, privados
özellikle espesialmente
özet rezumen
özgün orijinal, orijinales
özgürlük libertad
özlem eskarinyo, nostaljia
özlemek eskarinyarse
özür dilerim ekskuzame
öğle mediodia, merendar
öğle yemeği yemek komer por midi
öğrenci estudiante, estudiantes
öğrenme estudio
öğrenmek ambezar, ambezarse, aprender
öğretmek ensenyar, inisiar
öğretmen maestra, maestras, maestro, maestros, profesor, profesora
öğretmenler profesoras, profesores
öğüt konsejo
ümit aftaha
ümit etmek esperar
ün fama
üniversite universita, universitas
ünlü famoza, famozas, famozo, famozos
üremek fruchiguar
üretmek produzir
ürkmek tener temor
üst arriva
üstelik ademas, indemas, por demaziya
üstte arriva
üstünde endriva, enriva, ensima, sovre
üstünü açmak deskuvijar
ütülemek dar uti
üzgün abatida, abatidas, abatido, abatidos
üzmek aflijar, azer pena
üzülmek aflijarse
üzüm uva
üzümler uvas
üzüntü pena
üç tres
üçüncü treser
üşengeç haragan, haragana
ıbranıce ebrea, ebreas, ebreo, ebreos
ıhlamur flamur, tilya
ırk rasa, rasas
ırkçılık rasizmo
ıslah etmek amijorar
ıslah olmak amijorarse
ıslatmak mojar
ıslık çalmak chuflar
ıvır zıvır bavajada
ışık luz, luzes
ş notavlamente
şafak madrugada, madrugadas
şahsî personal, personala, personalas, personales
şair poeta, poetas
şaka shaka
şakak syen
şal shal, shales
şans fortuna, suerte
şanslı mazaloza, mazalozas, mazalozo, mazalozos
şap gibi (fazla tuzlu) pinya
şapka chapeo, chapeos
şarap vino
şarkı kante, kantes, kantika, kantikas, kanto, kantos
şarkı söylemek kantar
şarkıcı kantadera, kantaderas, kantador, kantadores
şart kondision, kondisiones
şaşkın atudrida, atudridas, atudrido, atudridos, enkantada, enkantadas, enkantado, enkantados
şaşmak shashearse
şaşırtmak konfonder, sorprender
şef kapo, shef, shefa, shefas, shefes
şefkat karinyo, karinyos
şeftali shefteli, sheftelis
şehir sivdad, sivdades
şehirli urbana, urbanas, urbano, urbanos
şeker asukar
şekil manera, maneras, modo, modos, version
şekil vermek formar
şemsiye chadir
şen alegre, alegres
şenlik alegria, alegrias
şeref onor, onores
şey koza, kozas
şeytan diavlo, guerko
şifre kodigo
şifreler kodigos
şiir poema, poemas, poezia, poezias
şiirler poezia, poezias
şilte kolchon
şimal norte
şimdi agora
şimdiki zaman prezente
şimşek rayo, rayos
şirket entreprisa
şişe bokal, redoma, redomas
şişman godra, godro
şişmanlar godras, godros
şişmanlatmak engodrar
şişmanlık godrura
şofar shofar
şoför shofor, shofores
şok shok
şubat fevrero
şurada ayi
şurup sharope
şöhret fama
şükran agradesimiento
şükür shukur
şüphe dubio